Grunnet Covid19 opplever vi at priser fra produsenter og distributører svinger mer enn normalt. Samtidig er leveranse situasjonen på det meste av produkter utfordrende på bakgrunn av global komponentmangel og overbelastning i transportbransjen globalt.

•Europeiske havner opplever forsinkelser på grunn av overbelastning.

•Utstyrsmangel på containere og fartøy på grunn av lagring i USA og Europa.

•Transporttiden har økt til i snitt 76 dager.

Vi anbefaler våre kunder å bestille i god tid for planlagte prosjekter - ta kontakt med oss for bistand og råd!

Vi følger utviklingen tett og har kontinuerlig dialog med våre leverandører og partnere for å sikre best mulige leveranser.

Mangel på elektronikkbrikker vil vare til ut i 2023

For tiden er det en stor og global mangel på elektronikkbrikker av alle slag. Summen av etterspørsel fra alle, fra gamere og skyleverandører til bilfabrikanter og andre som bruker innebygd elektronikk, overgår med god margin tilbudet fra leverandørene som lager brikkene. Legger vi til etterslep etter midlertidig nedstengning av fabrikker på grunn av korona-epidemien, så har vi årsakene til dagens leveranse situasjon.

Korona-effekten

Den globale pandemien har hatt to direkte effekter på tilgangen til elektronikk i verden. Den første og mest opplagte, er at også elektronikkfabrikkene, som først og fremst finnes i Kina og Taiwan, stengte ned da arbeiderne der måtte i karantene og isolasjon. Enkelte leverandører av produkter som har brikker inni seg, som for eksempel mobiltelefoner, hadde på det tidspunktet allerede hamstret brikker for å holde sin egen produksjon gående.

I tillegg kommer omleggingen vi har sett i verden, der svært mange har flyttet på hjemmekontor for å fortsatt holde seg i sving, selv om kontorene har stengt. Denne flyttingen krevde flere webkameraer, mikrofoner og høyttalere, i tillegg til gode nok PC-er til å understøtte denne måten å jobbe på.

Oppå denne økningen av bruk av elektronikk, kommer den usynlige økningen: All denne kommunikasjonen krever nettverk og servere hos leverandørene av tjenestene, enten de heter Zoom, Teams eller Webex. Skytjenesteleverandørene hadde allerede før pandemien enorm vekst som direkte påvirket disse selskapenes innkjøp, og korona-epidemien har bare akselerert dette.

Her er det også verd å huske at nesten alle produkter som bruker strøm, har innebygd elektronikk. Selv batteripakken i oppladbare produkter har som regel noen brikker også, og alle disse produktene blir påvirket av brikkemangelen.

Når letter presset?

Det å lage fysiske brikker er en veldig kapitalkrevende virksomhet, med investeringer i milliardklassen før en eneste brikke kan lages. Derfor er dagens elektronikkindustri preget av få produsenter, der majoriteten holder til i Asia.

Kjente brikkevaremerker i Vesten fremstiller ikke de fysiske brikkene selv, de bare designer kretsene, og så produseres brikkene i en såkalt «foundry». Eksempler på slike «fabless» leverandører er mange, fra vel kjente Intel,  AMD, Nvidia og Qualcomm – til vår hjemlige Nordic Semiconductor og Apples egenutviklete prosessorer. De fleste av disse blir fremstilt i fabrikkene til Taiwan Semiconductor Manufactoring Corporation (TSMC).

Denne avhengigheten har fått amerikanske myndigheter til å se nærmere på det globale brikkemarkedet, og tiltak er satt i gang for å få startet opp igjen produksjon i USA. Intel har nylig opplyst at selskapet skal investere 20 milliarder dollar for å starte opp to nye brikkefabrikker i Arizona i USA. I tillegg har TSMC sagt at de skal investere 28 milliarder dollar på å utvide kapasiteten. Men selv om pengene for investeringene kommer på plass, så vil det ta tid for å få bygd fabrikkene og kjørt i gang produksjonen.

I mellomtiden vil etterspørselen fortsatt være høy, og tilbudet begrenset. Derfor spår analytikerne at underskuddet på elektronikkbrikker vil fortsette fra nå, og gjennom hele 2022 og inn i 2023, og at enhver som er i markedet for å kjøpe nytt utstyr som bruker elektronikk brikker, vil påvirkes av brikkemangelen framover. Enten vil det være problemer med tilgjengeligheten, eller så vil prisene øke, eller mest sannsynlig – begge deler.

Våre standard forbehold om pris- og valutaendringer gjelder.

Har du ytterligere spørsmål når du oss på logistikk@rjukandigital.no

Mvh

Frode Skjervø Linnes

Logistics Manager | Rjukan Digital Arena AS | +47 911 05 655